четвъртък, 20 септември 2012 г.

Книга: "Следите на душите" от Д-р Майкъл Нютън (безплатно сваляне)


Следите на душите" д-р Майкъл Нютън

След "Пътят на душите", "Следите на душите" е втора книга на д-р Майкъл Нютън, която ви препоръчвам да прочетете. В нея автора отново се опитва да отговори на въпросите: "Кои сме ние? Защо сме тук? Къде отиваме?".
Пътят на душите" е за да се даде основа за надграждане на информация, като чрез по­редица от събития се описва какво става, след като умрем и преминем отвъд, кой ни посреща, къде отиваме и какво правим като души в духовния свят, преди да изберем тяло за следващото си прераждане. Тя е създадена от действителни разкази на клиенти за минали преживявания между пре­дишните им животи. Затова „Пътят на душите" не е поредната книга за прераждането, а нова основа за метафизически изследвания, каквито досега не са били провеждани чрез хипноза.
За „Следите на душите" автора казва "Изградил съм тази книга по-скоро на базата на тематични категории, отколкото в хронологичен или пространствен ред. Застъпил съм вре­мевите рамки на нормалното движение на душата между духовните местности, за да анализирам изцяло преживяванията Опитах се да представя на читателите едни и същи елементи на духовния живот от различни гледни точки. В „Следите на душите" се стремя да развия разбирането за изключителния ред и планираност, която съществува за нас."
Тази книга е второ пътуване сред чудесата на духовния свят.